SÚJCHBO, v.v.i.

Ředitel instituce

Ředitel instituce

Ředitelem SÚJCHBO, v.v.i. byl ke dni 11. 7. 2017 jmenován předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Tomáš Dropa. Ředitel je statutárním orgánem a rozhoduje o všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou zákonem č. 341/2005 Sb. svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele.

Ing. Tomáš Dropa