SÚJCHBO, v.v.i.

Velkoobjemové zkušebnictví

Velkoobjemové zkušebnictví

Pracoviště velkoobjemového zkušebnictví umožňuje provádět různorodé experimenty v chemickém, biologickém a radiologickém oboru v širším než laboratorním měřítku s cílem přiblížit se co nejvíce reálným podmínkám. Je možné zde uspořádat i cvičení či školení v oblastech souvisejících s nakládáním s CBRN látkami. Experimentální část pracoviště splňuje přísná kriteria pro bezpečnost a je tak umožněno nakládání jak s rizikovými a vysoce rizikovými biologickými agens (BSL 3) tak i s nebezpečnými a vysoce nebezpečnými chemickými látkami. Ve zkušebním prostoru je rovněž povoleno nakládání s krátkodobými otevřenými zdroji ionizujícího záření.

Pracoviště se skládá z plynotěsné haly samotné (4500 m3) a dvou modulárních mobilních laboratoří (60 a 120 m3) zde umístěných. Modulární laboratoře vybavené vlastními ventilačními jednotkami je možné variabilně skládat do větších funkčních celků nebo je využívat samostatně v hale i mimo ni. Prostorové dispozice umožňují jak v hale tak i v laboratořích provádět testy na rozměrných předmětech např. až do velikosti dodávkového automobilu. Pracoviště je dále vybaveno zázemím zahrnujícím prostory určené pro pracovníky provádějící testování a obsluhu haly (šatny, přednášková místnost, sociální zařízení), hygienickou vstupní a výstupní smyčku která spojuje zázemí s experimentálním prostorem a technickým zázemím zahrnujícím technologie nutné pro provoz pracoviště.