SÚJCHBO, v.v.i.

Dozorčí rada instituce

Dozorčí rada instituce

Byla jmenována předsedkyní SÚJB Praha ve složení:

Krs Petr, Ing.
SÚJB Praha

předseda DR

Bláhová Markéta, Ing.
SÚJB Praha

místopředsedkyně

Kerber Milan, Bc., MBA
MF ČR Praha

členové

Leflerová Miroslava, Mgr.
SÚJB Praha
Kubelková Klára, RNDr., Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové