SÚJCHBO, v.v.i.

Akreditace

Akreditace

ciaCentrální laboratoř  SÚJCHBO, složená z 7 dílčích laboratoří, je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č.  1127. Celkem je na těchto pracovištích akreditováno více než 60 metodik.

Osvědčení o akreditaci Centrální laboratoře, včetně příloh – zde.

Politika kvality Centrální laboratoře – zde.

cia2Další laboratoří SÚJCHBO, v.v.i., která je akreditována ČIA, o.p.s. je Kalibrační laboratoř provádějící ověřování přístrojů užívaných na měření objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu ve vzduchu.

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře – zde.

Politika kvality Kalibrační laboratoře – zde.