SÚJCHBO, v.v.i.

Autorizace

Autorizace

Na SÚJCHBO, v. v. i. působí Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel okamžitých hodnot a týdenních průměrů objemové aktivity radonu a měřidel okamžitých hodnot a týdenních průměrů ekvivalentní objemové aktivity radonu. Toto středisko je autorizováno rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – úřední značka K, evidenční číslo 113.

Rozhodnutí o autorizaci