SÚJCHBO, v.v.i.

Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení

V SÚJCHBO, v. v. i. je zaveden Integrovaný systém řízení zahrnující normy:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 (Systémy managementu kvality),
  • ČSN EN ISO 14001:2016 (Systémy environmentálního managementu),
  • ČSN OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Všechny tyto systémy byly certifikovány nezávislým orgánem – Lloyd´s Register Quality Assurance.

SÚJCHBO, v. v. i. má certifikované procesy v oblasti „Výzkum, vývoj, expertizní činnost, včetně komplexních návrhů systémů ochrany člověka v prvcích kritické infrastruktury, velkoobjemové zkušebnictví, vzdělávání a výcvik v oblasti ochrany před chemickými, biologickými, radioaktivními, nukleárními a explozivními látkami rozptýlenými úmyslně nebo havarijně. Fyziologické zkoušky a testování osob v ochranných prostředcích za extrémních podmínek. Související činnosti v rámci areálu a odloučených pracovišť.“ Veřejný závazek k plnění kritérií výše zmíněných norem Ústavu je uveden v Politice jakosti.

Certifikát vydaný Lloyd´s Register Quality Assurance