SÚJCHBO, v.v.i.

Jiná činnost

Jiná činnost

Jiná činnost, prováděná v rámci volných kapacit odborných pracovišť  (viz § 21, zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích), spočívá zejména v provádění akreditovaných zkoušek, expertiz a poradenství pro právnické i fyzické osoby.

SÚJCHBO, v.v.i., v rámci této činnosti,  také poskytuje další vzdělávání a výcvik v oborech své působnosti a to jak pro složky státní správy, tak pro ostatní tuzemské nebo zahraniční zájemce.