SÚJCHBO, v.v.i.

Odbor biologické ochrany

Odbor biologické ochrany

Odbor zabezpečuje zejména tyto úkoly:

 • výzkum, experimentální vývoj a inovace v rámci své působnosti,
 • stanovuje hodnoty pracovní zátěže v různých mikroklimatických podmínkách, zejména při činnostech prováděných v individuálních ochranných prostředích v extrémních podmínkách,
 • podílí se na vývoji prostředků ochrany osob,
 • provádí posuzování prostředků výstroje, jakož i dalších speciálních prostředků individuální ochrany z fyziologického hlediska,
 • provádí výběr jedinců vhodných, ze zdravotního hlediska, pro vykonávání zvláště namáhavých prací a prací v extrémních teplotně-vlhkostních podmínkách, včetně možnosti adaptace osob na tyto podmínky v klimatické komoře,
 • provádí expertizní měření mikroklimatických podmínek na pracovištích i v terénu,
 • provádí expertizní laboratorní i terénní měření a hodnocení pracovně-tepelné zátěže u osob, vč. návrhů na opatření,
 • spolupracuje s pracovišti zabývajícími se problematikou ochrany člověka v extrémních podmínkách v ČR i v zahraničí,
 • zabezpečuje provoz klimatické komory,
 • zabezpečuje podporu dozoru prováděného inspektory odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení SÚJB v oblasti biologických agens a toxinů,
 • zabezpečuje zjišťování přítomnosti vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů, pomocí mikrobiologické kultivace, molekulární biologie a hmotnostní spektrometrie,
 • podílí se na plnění úkolů vyplývajících pro Ústav ze začlenění do ostatních složek Integrovaného záchranného systému
 • vypracovává expertizy, zprávy a odborné podklady v rámci své působnosti a závazků Ústavu,
 • zajišťuje vzdělávací a školicí činnost ve svém oboru.

Odbor je členěn na:

Laboratoř biologického monitorování a ochrany

Hlavním cílem činnosti laboratoře je detekce biologických agens a toxinů postupem, který je vhodný pro rychlé biologické monitorování prostředí či vzorků nejrůznějších materiálů. Tuto činnost laboratoř provádí v souvislosti s plněním zákona 281/2002 Sb. a je v těchto případech nedílnou složkou podpory IZS. Pro uvedené činnosti je LBMO vybavena prostory pro nakládání s rizikovými a vysoce rizikovými biologickými agens (BSL 4).

Dále v souvislosti s plněním výše uvedené činnosti, laboratoř vytváří i nové certifikované metodiky pro detekci agens a toxinů uvedených v prováděcí vyhlášce 474/2002 Sb. zákona 281/2002 Sb.

V neposlední řadě činnost laboratoře zahrnuje:

 • podporu činnosti IZS a speciálních složek Policie ČR při zajišťování bezpečnosti významných akcí a státních návštěv;
 • zapojení do zahraničních projektů, kde řeší problematiku detekce/identifikace nebo monitorování prostředí v případě zneužití biologických agens k bioteroristickému činu;
 • provádění specifických testů pro externí zákazníky.
Laboratoř pro sledování osob v extrémních podmínkách

SÚJCHBO, v.v.i. disponuje i unikátním zařízením tzv. klimatickou komorou. Zde lze nastavit téměř libovolné mikroklimatické podmíneky, tzn. teploty, relativní vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu. Teplota je nastavitelná v rozsahu od -35 °C (-50 °C) do + 70 °C (+110 °C), relativní vlhkost do 100 % a rychlost proudění vzduchu do 5,0 m.s-1. Jednotlivé parametry jsou libovolně kombinovatelné.

Dále pracoviště provádí měření mikroklimatických podmínek na pracovištích.

V komoře lze provádět např.:

 • Stanovení pracovně tepelné zátěže – v klimatické komoře je možno provádět stanovení pracovně tepelné zátěže pracovníků – s využitím možnosti nastavení požadovaných mikroklimatických podmínek i požadované zátěže.
 • Provádění expertizních měření a zkoušek ochranných systémů osob – na pracovišti lze provést testování osobních ochranných prostředků osob – testujeme ochranné oděvy všech typů, vč. spodního prádla a další druhy OOPP z hlediska jejich fyziologické snášenlivosti a odolnosti v různých mikroklimatických podmínkách.
 • Testování osob v různých mikroklimatických podmínkách – testováním lze ověřit fyzickou zdatnost a celkovou zdravotní způsobilost pro výkon práce v různých klimatických podmínkách. Testujeme i výkonnost v ochranných oděvech a prostředcích, vč. testů jejich snášenlivosti při nošení. Testy jsou prováděny pod lékařským dohledem.