SÚJCHBO, v.v.i.

Další služby

Další služby

DALŠÍ SLUŽBY:

Testování v klimatické komoře a měření mikroklimatu
  • stanovení fyziologické zátěže vyvolané nošením CBRN ochranných prostředků pro jejich uživatele při různých klimatických podmínkách a úrovních fyzické zátěže;

v klimatické   komoře lze na nastavit:

-  teplotu vzduchu v rozmezí  -35° C až 70° C s přesností na 2° C,

-  relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 20 až 100 %,

-  rychlost proudění vzduchu v rozmezí 0 až 3 m.s-1,

  • fyziologická odezva uživatele a vliv používání ochranných prostředků je sledován dle norem ČSN EN ISO 9886, ČSN EN ISO 10551, ČSN EN ISO 8996 a ČSN EN ISO 7933
  • aklimatizace zásahových týmů pro práci s osobními ochrannými prostředky
  • měření mikroklimatických parametrů vnitřního a vnějšího pracovního prostředí dle normy ČSN EN ISO 7726
Školení, odborné kurzy, praktický výcvik specialistů
  • pořádání odborných školení, vzdělávacích a výcvikových kurzů pro různé odborné úrovně, zaměřených na oblasti detekce, ochrany osob a dekontaminaci jednotlivců pro CBRN látky a materiály pro tuzemské i zahraniční zájemce
  • pořádání kurzů pro pracovníky s ionizujícím zářením k získání zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany dle atomového zákona.