SÚJCHBO, v.v.i.

Hazmat Protect 2016

Hazmat Protect 2016

Zveme Vás na odbornou konferenci Hazmat Protect ve dnech 9. – 11. 11. 2016 na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné.

Konference je zaměřená na pokroky v oblasti ochrany proti nebezpečným chemickým, biologickým a radioaktivním (CBRN) látkám, vývoj nových materiálů a osobních ochranných prostředků a nové poznatky v oblasti detekcí a identifikací CBRN látek. Konference je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti o novinky ve výzkumu a vývoji v oblasti ochrany proti CBRN látkám. Konference nabízí jedinečnou příležitost pro setkání odborníků z výzkumných pracovišť v ČR i zahraničí, zástupců komerčních firem z oblasti ochrany proti CBRN látkám či analýzy těchto látek a zástupců koncových uživatelů, kteří mohou výsledky výzkumu a vývoje uplatnit v praxi.

Konference se pořádá pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Miloše Svobody a ředitele SÚJCHBO, v. v. i. MUDr. Stanislava Brádky, Ph. D. Partnery konference jsou přední tuzemské firmy podnikající v oboru ochrany proti CBRN látkám, součástí konference bude i výstava jejich nejnovějších produktů.

Bližší informace najdete zde.